Bezwaarschriften.net - Juridisch Advies
Wie zijn wij
 
Bezwaarschriften.net is een juridisch advieskantoor en is gevestigd in Zwijndrecht. Ons kantoor beschikt over een netwerk van diverse ervaren juristen die zijn gespecialiseerd in bestuursrecht.
 
Bezwaarschriften.net heeft zich gespecialiseerd in brede bestuursrechtelijke dienstverlening aan de centrale en decentrale overheid. Wij mogen diverse gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen tot onze clienten rekenen.
 
 
Wij bieden:
  • het volledig afhandelen van ingekomen bezwaar- en beroepschriften
  • juridische advisering op bestuursrechtelijk terrein
  • juridische controlling & kwaliteitszorg
  • beschikbaar stellen van leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies
  • het opzetten van handhavingstrajecten van APV, RO- en bouwregelgeving
  • het actualiseren van verordeningen en mandaatregelingen
  • (pre-)mediation: een andere aanpak
  • trainingen en cursussen
 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.